ROT-arbeten

Vi hjälper er med ansökningar om rotavdrag. Ni kan som privatperson nyttja ROT-avdraget vid ombyggnad och tillbyggnad. Är ni osäkra på hur rotavdraget kan användas för just ert projekt kan ni kontakta oss eller läsa mer på skatteverkets sida för rotavdrag.

FOT18EE